ARKUS, viu l’arquitectura com una vocació. Sense aquesta vocació unida, a una voluntat de servei, l’arquitectura no passa de ser res més que un simple objecte de canvi.

L’arquitectura és l’art de projectar i construir edificis, molt més que una disciplina al servei de l’economia del moment. Qualsevol projecte arquitectònic, a banda de la seva funcionalitat i utilitat, ha de provocar sensacions.

Entenem l’habitatge com el nucli essencial on hom comença la seva vida, i la desenvolupa. Un habitatge ha de ser per sobre de tot una unitat de vida, ha de proporcionar benestar al seu usuari.

Els equipaments, espais públics i tot el que tingui a veure amb la percepció de la vida, ha de seguir la mateixa concepció, cercant i proporcionant benestar per tal de convertir les necessitats de l’edificació i de la construcció en projectes de qualitat, aportant llum, eficiència i calidesa als espais.

A Arkus cada projecte és únic i exclusiu on es busca l’equilibri entre l’estètica, la tècnica i la funcionalitat de les solucions proposades, tot això adaptant-ho a les necessitats del projecte. Cada vegada, s’està donant un paper més rellevant a la sostenibilitat, l’eficiència energètica i el propi manteniment de l’obra i control de cost a llarg termini.

L’arquitectura és una de les arts més globals i té la capacitat d’ inspirar
i provocar sensacions, en paraules de Richard Meier:

“M’agrada creure que l’arquitectura connecta amb el present amb el passat i el tangible amb l’intangible “