{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}
Projecte:

Adequació interior convent
Categoria:
Espai públic, Rehabilitació
Emplaçament:

Espai públic

Hem realitzat i desenvolupat una extensa experiència en projectes d'urbanització d'espai públic, tant amb relació amb diferents administracions públiques (ajuntaments), com en Departaments de la Generalitat de Catalunya i de l'Incasol.

En tots aquests projectes prenem com a punt de partida la comprensió de l'espai urbà, les seves consideracions històric - artístiques, les sensacions, la relació en els edificis que els conformen, les seves preexistències i comprensions i anàlisis morfològics del propi espai urbà.

Entenen els espais urbans des del seu origen i les seves circumstàncies, la seva petita o gran història, i comprenent d'on provenen; a vegades de l'adaptació i encaix sobre el desnivell del turó d'assentament i generen un seguit d'espais oberts a paisatge, un sistema de carrers i espaïs públics de proporcions reduïdes en successió de visuals. Presenten una riquesa de matisos fets a base de transicions, canvis d'escala, textures, obertura progressiva de perspectives, fites, generació de límits, successions d'espais...

Les diferents propostes contemplen aquesta anàlisi, així com les seves solucions de gran i petita escala, adaptable jerarquitzat i referit a l'escala i l'ambient de cada detall i la jerarquització d'àmbits amb el tractament de les diverses textures de paviment, contribuint a organitzar la diversitat i complexitat dels espais, i que permeti un ús divers segons les necessitats pròpies de cada nucli.

El reconeixement dels petits racons, amb la seva sensació d'intimitat derivada de la petita escala. El mobiliari urbà entès com un element o successió de fites que acaba de definir usos i jerarquització de l'espai públic. L'enllumenat públic que ajudi a emfatitzar i remarqui les característiques intrínseques de l'espai públic, amb una il·luminació general, una il·luminació que remarqui les característiques morfològiques i un d'enllumenat que emfatitzi les peces de la petita escala.

Tenint en compte l'economia de recursos i els aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic, amb la proposta organitzativa del projecte, així com la solució formal constructiva de la mateixa, i l'anàlisi dels materials de la zona, de les textures i del cromatisme.

Rehabilitació

EDIFICIS DE REHABILITACIÓ PATRIMONIAL

Durant aquests anys hem realitzat i desenvolupat una sèrie d’obres en edificis públics de rehabilitació patrimonials, tant amb relació amb ajuntaments, com amb el Bisbat d’Urgell, com amb el Departament de Cultura, el Departament d’Arquitectura i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, etc.

L’experiència en aquest àmbit és notable i és un valor que aporta un punt de vista global imprescindible en els edificis que formen part del nostre patrimoni artístic i cultural. Destaquen les obres següents:

  • Rehabilitació de la Torre Vilalta de Sant Guim de Freixenet (BCIN).
  • Consolidació de la coberta de l’església de Santa Maria de Gualter, Baronia de Rialb.
  • Rehabilitació de la coberta de l’església de Sant Bartomeu d’Hostafrancs.
  • Rehabilitació interior de l’església convent de Sant Antoni de Pàdua com a auditori a Torà.
  • Rehabilitació de l’ala nord i l’ala est de la P.1 del Castell de Concabella (BCIN).
  • Rehabilitació del centre d’interpretació de l’església de Vallferosa (BCIN).
  • Rehabilitació de Torre de Vallferosa de Torà (BCIN).

En tots aquests projectes hi ha unes premisses i consideracions generals que defineixen una manera de projectar i d’entendre’ls.  La proposta d’actuació per desenvolupar els treballs està elaborada tant pels propis coneixements en diverses intervencions en el patrimoni històric, l’experiència, com per la suma dels coneixements de tots els membres que hi intervenen i formen part de l’equip pluridisciplinari.

Totes les obres de rehabilitació i/o restauració del patrimoni cultural han estat regides per uns criteris d’intervenció i per una lògica constructiva adequada. Som conscients que l’edifici hi era abans de la nostra intervenció i que continuarà en el futur. Per això, es potencien els seus valors del passat i es respecten els valors arquitectònics i històrics de l’edifici, l’estil, l’interiorisme i tots els seus elements.

El coneixement és fonamental en tots els seus vessants: morfològic, amb la descripció general; històric i espaial; constructiu, amb la pròpia distribució formal existent, i la descripció constructiva de les diferents parts que l’integren, i dels serveis o usos existents.

Els criteris d’intervenció generals del projecte passen per un coneixement exhaustiu i minuciós i una anàlisi detallada i específica de les diferents parts que engloben la rehabilitació. S’estableix un diàleg entre el passat i el present, entre els usos anteriors originaris i els possibles usos presents o futurs...

PROJECTES  DE REHABILITACIO  D’HABITATGES

Disposem d'una extensa experiència en rehabilitacions d'habitatges, ja sigui grans rehabilitacions integrals, de distribució i-o interiorisme, o rehabilitacions d'elements o parts de l'habitatge, tant amb relació amb promotors, com en particulars de promoció privada.

En tots aquests projectes hi ha unes premisses i consideracions generals que hem tingut en compte que, a la vegada defineixen una manera de projectar i resumeixen en tots ells les consideracions generals dels mateixos: el compliment del programa de necessitats, i els seus condicionants; l'adequació amb la normativa urbanística, amb el seu entorn, la funcionalitat, el seu assolellament, i l'economia de recursos i aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic, amb la proposta organitzativa del projecte, així com la solució formal constructiva de la mateixa.