{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}
Projecte:

Llar d'Infants Municipal
Categoria:
Equipaments
Emplaçament:

Equipaments

EDIFICIS PÚBLICS D’ÚS DOCENT

Durant aquests anys hem realitzat i desenvolupat diversos edificis públics d’ús educatiu. Hem treballat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, administracions locals, Infraestructures, amb empreses constructores… L’experiència en aquest àmbit és notable i és un valor que aporta un punt de vista global imprescindible en aquests edificis d’ús públic.

Destaquen les obres següents:
o Llar d’infants municipal, Sant Guim de Freixenet
o Llar d’infants municipal, Torà
o Ampliació remodelació CEIP Mossèn Ton Clavé, Vila-sana.

En tots aquest projectes hi ha unes premisses i consideracions generals que defineixen una manera determinada de projectar i d’entendre’ls, tenint en compte una sèrie de qüestions fonamentals:
– El compliment del programa de necessitats i els seus condicionants;
– L’ adequació amb l’entorn, amb la ubicació de l´edifici principal, la seva orientació, l’adequació a la topografia existent, l’estudi dels condicionants urbanístics, els serveis existents i els criteris generals i genèrics d’implantació;
– La singularitat i el caràcter, el plantejament funcional del centre amb l’organització de diferents edificis connectats entre ells i la possibilitat de modulació estructural. Al mateix temps, cal donar resposta a criteris de flexibilitat d’ús i de creixement futur de l’edifici
– L’economia de recursos i els aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic. Cal tenir compte l’economia de recursos i els aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic, amb la proposta organitzativa del projecte i de la solució formal.

EDIFICIS PÚBLICS D’ÚS SOCIO- CULTURALS-SANITARIS – ESPORTIUS

Tenim experiència en edificis públics d’ús socio-culturals- sanitaris i-o esportius, tant amb relació amb diferents ajuntaments , com dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya,…La relació mes significativa d’aquests treballs és:

o Ampliació remodelació residencia d’avis a Tora
o Sala vetlla municipal de Tora
o Centre de dia de Sant Guim de Freixenet
o Cementiri Tora
o Rehabilitació centre interpretació turística Sant Guim de Freixenet
o Projecte sala d’usos múltiples a Tora.
o Rehabilitació pavelló esportiu a Tora.
o Consultori mèdic a Tora

En tots aquest projectes hi ha unes premisses i consideracions generals que defineixen una manera de projectar i d’entendre’ls. El compliment del programa de necessitats, i els seus condicionants amb la proposta organitzativa i solució formal del projecte, l’ adequació amb l’entorn, l’adequació a la topografia existent, l’estudi dels condicionants urbanístics, dels serveis existents, la singularitat i caràcter, amb la solució projectual. L’economia de recursos i aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic, tenint en compte la economia de recursos i els aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic.