{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}
Projecte:

Recuperació d’Espai Public
Categoria:
Espai públic
Emplaçament:

Espai públic

Hem realitzat i desenvolupat una extensa experiència en projectes d'urbanització d'espai públic, tant amb relació amb diferents administracions públiques (ajuntaments), com en Departaments de la Generalitat de Catalunya i de l'Incasol.

En tots aquests projectes prenem com a punt de partida la comprensió de l'espai urbà, les seves consideracions històric - artístiques, les sensacions, la relació en els edificis que els conformen, les seves preexistències i comprensions i anàlisis morfològics del propi espai urbà.

Entenen els espais urbans des del seu origen i les seves circumstàncies, la seva petita o gran història, i comprenent d'on provenen; a vegades de l'adaptació i encaix sobre el desnivell del turó d'assentament i generen un seguit d'espais oberts a paisatge, un sistema de carrers i espaïs públics de proporcions reduïdes en successió de visuals. Presenten una riquesa de matisos fets a base de transicions, canvis d'escala, textures, obertura progressiva de perspectives, fites, generació de límits, successions d'espais...

Les diferents propostes contemplen aquesta anàlisi, així com les seves solucions de gran i petita escala, adaptable jerarquitzat i referit a l'escala i l'ambient de cada detall i la jerarquització d'àmbits amb el tractament de les diverses textures de paviment, contribuint a organitzar la diversitat i complexitat dels espais, i que permeti un ús divers segons les necessitats pròpies de cada nucli.

El reconeixement dels petits racons, amb la seva sensació d'intimitat derivada de la petita escala. El mobiliari urbà entès com un element o successió de fites que acaba de definir usos i jerarquització de l'espai públic. L'enllumenat públic que ajudi a emfatitzar i remarqui les característiques intrínseques de l'espai públic, amb una il·luminació general, una il·luminació que remarqui les característiques morfològiques i un d'enllumenat que emfatitzi les peces de la petita escala.

Tenint en compte l'economia de recursos i els aspectes tècnics de manteniment i estalvi energètic, amb la proposta organitzativa del projecte, així com la solució formal constructiva de la mateixa, i l'anàlisi dels materials de la zona, de les textures i del cromatisme.